Management

               

Directori

Consiliul de administratie

Consiliul profesoral

Comisia CEAC

Catedre si comisii metodice

               

Raport privind starea și calitatea învățământului în Liceul Tehnologic de Transporturi Auto

Raport privind starea și calitatea învățământului - Anul școlar 2018-2019

               

Planul de Acțiune al Școlii

Planul de Acțiune al Școlii - an școlar 2019-2020

               

               

Regulamentul de Organizare și Funcționare

Regulamentul de Organizare și Funcționare - an școlar 2019-2020