Management

               

Directori

Consiliul de administratie

Consiliul profesoral

Comisia CEAC

Secretar sef

Contabil sef

               

Regulamentul de Organizare și Funcționare

Regulamentul de Organizare și Funcționare - an școlar 2020-2021


Oferta CDL pentru anul scolar 2021-2022

Oferta CDL