Scurt istoric

       Anul 1977 marca înființarea Liceul Industrial de Transporturi Auto “Grigore Alexandrescu”, prin transformarea liceului teoretic de atunci în liceu industrial.
        Reforma sistemului de educație generată de momentul Decembrie 1989 determină divizarea unității in Liceu Teoretic și Liceu Tehnologic și, implicit, transferarea Grupul Școlar de Transporturi Auto Târgoviște în clădirea din str. Lt. Pîrvan Popescu, Nr. 12.
       Din 1991, Grupul Şcolar de Transporturi Auto Târgoviște, subordonat Ministerului Educaţiei, este o unitate şcolară recunoscută în judeţ după specificul profilului în care sunt pregătiţi elevii în meseriile mecanic auto, tinichigiu şi electrician auto cu posibilitatea obţinerii permisului de conducător auto categoria B.
       Începând cu 1 septembrie 2012, Grupul Şcolar de Transporturi Auto își schimbă denumirea în Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște.
       Cadre didactice foarte bine pregătite, cu grade didactice şi dorința de perfecţionare continuă, au format de-a lungul anilor elevi, care s-au dovedit a fi foarte buni specialişti în acest domeniu de activitate. Şcoala noastră este una din unităţile şcolare din județul Dâmbovița cu tradiţie în pregătirea elevilor în calificările/specializările din domeniul transporturilor.
       În anul 2014 unitatea școlară a fost acreditată de către ARACIP să pregătească elevi în vederea obținerii calificării de Tehnician Electrician Electronist Auto, nivel de calificare 4.
       De la 1 septembrie 2017 unitatea școlară și-a schimbat sediul în strada General Ion Emanual Florescu, Nr 20, funcționând în clădirea în care Liceul Tehnologic „N. Mihăescu” a pregătit elevi în domeniul Construcții, instalații și lucrări publice, începând cu anul 1973.
       Noul sediu al liceului a fost reabilitat cu sprijinul Primăriei Târgoviște și Consiliului local municipal, elevii beneficiind de o bază materială la standarde europene și de un teren de sport modern.
        Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, finanţată din resurse publice şi din autofinanţare.
       Experiența obținută peste ani, seriozitatea și profesionalismul cadrelor didactice s-au împletit cu ambiția de a ridica prestigiul acestei școli.