Examen de Bacalaureat NaționalCalendar Examen de Bacalaureat Naţional - sesiunea august - septembrie 2020

Ordin privind organizarea şi desfăşurarea Examenului de Bacalaureat Naţional - 2020

Calendarul Examenului de Bacalaureat Naţional - 2020

Procedură egalizare șanse


Acte necesare înscrierii la Examenul de Bacalaureat Național 2020:
* Cerere de înscriere (de la secretariatul unitatii)
* Copie certificat de naștere
* Copie buletin de identitate
* Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
* 2 fotografii tip 3/4, pentru absolvenții promotiilor anterioare
* Copie foaie matricolă, pentru absolvenții promoțiilor anterioare
* Copii ale certificatelor de Competente lingvistice si digitale, pentru absolvenții promoțiilor anterioare

!!!! - Toate documentele vor fi aduse în folie de plastic în ordinea de mai sus.Examen de certificare a Competentelor profesionale - 2020

ORDIN privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale - 2020

Metodologie de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - 2020