Examen de Bacalaureat NaționalCalendar Examen de Bacalaureat Naţional - 2022

Metodologia de organizare şi desfăşurare a Examenului de Bacalaureat Naţional


Acte necesare înscrierii la Examenul de Bacalaureat Național 2022:
* Cerere de înscriere (de la secretariatul unitatii)
* Copie certificat de naștere
* Copie buletin de identitate
* Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
* 2 fotografii tip 3/4, pentru absolvenții promotiilor anterioare
* Copie foaie matricolă, pentru absolvenții promoțiilor anterioare
* Copii ale certificatelor de Competente lingvistice si digitale, pentru absolvenții promoțiilor anterioare

!!!! - Toate documentele vor fi aduse în folie de plastic în ordinea de mai sus.Examen de certificare a Competentelor profesionale - 2022

ORDIN privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale - 2022

Metodologie de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - 2022