Baza materială a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto se compune din:


• 14 săli de clasă;
• 10 laboratoare şi cabinete şcolare utilizate pentru procesul didactic din şcoală, după grafice şi programe care asigură folosirea lor eficientă;
• 1 laborator de informatică conectat la Internet;
• baza sportivă cuprinde o sală de sport, bine dotată şi recent reabilitată prin eforturi proprii şi un teren de sport destinat pregătirii sportive practice şi competiţiilor sportive, reabilitat la standarde înalte.
• 10 ateliere care au fost dotate cu echipamente foarte moderne astfel încât să se poată desfăşura stagii de instruire practică a elevilor care să ducă la formarea profesională a elevilor şi la inserţia lor activă şi imediată la piaţa muncii.
• 1 cabinet tehnic dotat cu sisteme de calcul conectate la Internet și imprimantă;
• 1 cabinet medical cu personal specializat;
• 1 pistă instruire practică conducere auto;
• 2 autoturisme pentru instruire practică categoria B, agreate ARR;


                   


• cantina are 150 de locuri în sala de mese şi la bucătărie pot fi pregătite simultan 150 de porţii. La cantină servesc masa de prânz elevii de la Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” aflaţi în programul STEP BY STEP. La cerere pot servi masa şi elevii şi angajaţii unităţii şcolare.