Sa ne prezentam!

                Liceul Tehnologic de Transporturi Auto                     Liceul Tehnologic de Transporturi Auto
    Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Targoviste este singura unitate de profil din judetul Dambovita care instruieste elevii in vederea dobandirii competentelor pentru obtinerea permisului de conducator auto - categoria B - Autoturisme, respectiv nivelul 5 de calificare in domeniul construcțiilor.

--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--

„Î M P R E U N Ă     V O M     R E U Ș I !

Oferta de scolarizare pentru anul scolar 2021-2022


Oferta scolii

--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--

Invatamantul profesional si tehnic

Campania de promovare "Meseria face diferenta!"


Viziunea scolii

                   

Scoală perfect adaptată la cerinţele unei societăţi aflată în permanentă schimbare.

Misiunea scolii

                                                         
    Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgovişte asigură un mediu favorabil învăţării, un învăţământ profesional şi tehnic de calitate, atractiv, şanse egale de dezvoltare profesională, responsabilitate, toleranţă, dialog, mobilitate în sfera valorilor europene.

--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--

A N U N Ț

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR
LICEULUI TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIȘTE,
PROMOȚIA 2019 – 2020,
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, POSTLICEAL ȘI PROFESIONAL

În perioada 01.02.2021 – 05.02.2021, zilnic, între orele 09.00 – 15.00, vă așteptăm la serviciul secretariat din cadrul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște, în vederea ridicării actelor de studii.

Vă reamintim că, potrivit Ordinului Nr. 3.844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare

Art. (1) „Actele de studii se întocmesc și se eliberează titularului/ împuternicitului pe baza prezentării documentului de identitate/ procurii, în termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire/ finalizare”.